بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

    به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا؛ آقای حامد علیپور مدیر داخلی بیمارستان در خصوص مصدومین حوادث جاده ای در روز 13 فروردین 97 که به بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا منتقل وخدمات درمانی دریافت نموده اند گفت: در مجموع 30 نفر مصدوم در 13/1/97 به این بیمارستان منتقل شده اند که تعداد 14 نفر از آنها، فقط مصدومین تصادف یک دستگاه اتوبوس در محور فسا - شیراز و 16 نفر نیز مربوط به سایر تصادفات بودند . 

علیپور در توضیحات تکمیلی در مورد نحوه ارائه خدمات به مصدومین اتوبوس محور فسا-شیراز گفت: پس از اطلاع از وقوع این حادثه توسط اورژانس 115، کلیه اقدامات اولیه در خصوص پذیرش حادثه دیدگان در بیمارستان صورت پذیرفت و بیماران قبلی بستری در بخش اتفاقات و تریاژ به منظور پذیرش و ارائه خدمات اولیه به مصدومین این حادثه،  به سایر بخش ها منتقل گردیدند.

علیپور با تاکید بر اینکه بخشهای اتفاقات بستری واتفاقات سرپایی (با 3 پزشک عمومی در بخش سرپایی و 3 متخصص طب اورژانس) ، جراحی مردان و جراحی زنان و اتاق عمل با آمادگی کامل به ارایه خدمات پرداختند، افزود: علاوه بر مدیرداخلی، مدیر عمومی بیمارستان و مدیر خدمات پرستاری و مامایی بیمارستان نیز جهت هماهنگی و رسیدگی هرچه بهتر امر درمان به بیماران در بیمارستان حضور یافتند .