بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • برگزاری جلسه بررسی چالش های بیمارستان در سال97/ تشکیل کمیته مدیریت خطر،حوادث وبلایابرگزاری جلسه بررسی چالش های بیمارستان در سال97/ تشکیل کمیته مدیریت خطر،حوادث وبلایا
  • برگزاری جلسه بررسی چالش های بیمارستان در سال97/ تشکیل کمیته مدیریت خطر،حوادث وبلایابرگزاری جلسه بررسی چالش های بیمارستان در سال97/ تشکیل کمیته مدیریت خطر،حوادث وبلایا
  • برگزاری جلسه بررسی چالش های بیمارستان در سال97/ تشکیل کمیته مدیریت خطر،حوادث وبلایابرگزاری جلسه بررسی چالش های بیمارستان در سال97/ تشکیل کمیته مدیریت خطر،حوادث وبلایا
  • برگزاری جلسه بررسی چالش های بیمارستان در سال97/ تشکیل کمیته مدیریت خطر،حوادث وبلایابرگزاری جلسه بررسی چالش های بیمارستان در سال97/ تشکیل کمیته مدیریت خطر،حوادث وبلایا
  • برگزاری جلسه بررسی چالش های بیمارستان در سال97/ تشکیل کمیته مدیریت خطر،حوادث وبلایابرگزاری جلسه بررسی چالش های بیمارستان در سال97/ تشکیل کمیته مدیریت خطر،حوادث وبلایا
  • برگزاری جلسه بررسی چالش های بیمارستان در سال97/ تشکیل کمیته مدیریت خطر،حوادث وبلایابرگزاری جلسه بررسی چالش های بیمارستان در سال97/ تشکیل کمیته مدیریت خطر،حوادث وبلایا
  • برگزاری جلسه بررسی چالش های بیمارستان در سال97/ تشکیل کمیته مدیریت خطر،حوادث وبلایابرگزاری جلسه بررسی چالش های بیمارستان در سال97/ تشکیل کمیته مدیریت خطر،حوادث وبلایا

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا؛جلسه بررسی چالش های بیمارستان در سال 97در تاریخ 15/1/97 در دفتر ریاست بیمارستان برگزار گردید .

در این جلسه اعضا ضمن اظهار نظر، چالش های پیش رودر سال 97 مورد نقد وبررسی قرار گرفت .

همچنین در روز یکشنبه مورخ 18/1/97 ، کمیته مدیریت خطر،حوادث وبلایا به ریاست دکتر پاکدامن تشکیل گردید .

در این کمیته برلزوم راه اندازی  وتجهیز سوله بحران تاکید گردید .