بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

 • بررسی چالش های بخش آزمایشگاه با حوزه درمان بیمارستان/ارتقاء خدمات آزمایشگاهی بیمارستان بررسی چالش های بخش آزمایشگاه با حوزه درمان بیمارستان/ارتقاء خدمات آزمایشگاهی بیمارستان
 • بررسی چالش های بخش آزمایشگاه با حوزه درمان بیمارستان/ارتقاء خدمات آزمایشگاهی بیمارستان بررسی چالش های بخش آزمایشگاه با حوزه درمان بیمارستان/ارتقاء خدمات آزمایشگاهی بیمارستان
 • بررسی چالش های بخش آزمایشگاه با حوزه درمان بیمارستان/ارتقاء خدمات آزمایشگاهی بیمارستان بررسی چالش های بخش آزمایشگاه با حوزه درمان بیمارستان/ارتقاء خدمات آزمایشگاهی بیمارستان
 • بررسی چالش های بخش آزمایشگاه با حوزه درمان بیمارستان/ارتقاء خدمات آزمایشگاهی بیمارستان بررسی چالش های بخش آزمایشگاه با حوزه درمان بیمارستان/ارتقاء خدمات آزمایشگاهی بیمارستان
 • بررسی چالش های بخش آزمایشگاه با حوزه درمان بیمارستان/ارتقاء خدمات آزمایشگاهی بیمارستان بررسی چالش های بخش آزمایشگاه با حوزه درمان بیمارستان/ارتقاء خدمات آزمایشگاهی بیمارستان
 • بررسی چالش های بخش آزمایشگاه با حوزه درمان بیمارستان/ارتقاء خدمات آزمایشگاهی بیمارستان بررسی چالش های بخش آزمایشگاه با حوزه درمان بیمارستان/ارتقاء خدمات آزمایشگاهی بیمارستان
 • بررسی چالش های بخش آزمایشگاه با حوزه درمان بیمارستان/ارتقاء خدمات آزمایشگاهی بیمارستان بررسی چالش های بخش آزمایشگاه با حوزه درمان بیمارستان/ارتقاء خدمات آزمایشگاهی بیمارستان

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا؛ طی جلساتی به ریاست دکتر پاکدامن وباحضور روسا ومسئولین بخش های قلب و اورژانس بیمارستان و مسئول واحد آزمایشگاه، همچنین مدیر داخلی، مدیر امور عمومی، مترون و مدیر روابط عمومی بیمارستان، چالش های بخش آزمایشگاه با حوزه درمان بیمارستان( بخش های قلب و اورژانس ) در خصوص ارتقاء خدمات آزمایشگاهی شامل ارتقاء نحوه ارسال آزمایشات از بخش ها به آزمایشگاه و نحوه دریافت جواب ها باتوجه به پروتکل ها واستاندارد های موجود بحث وبررسی گردید و تصمیمات لازم در خصوص ارتقاء این فرایندها اتخاذ گردید .