بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

      به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا؛ کمیته اورژانس وتعیین تکلیف بیمارستان باحضور رئیس ومسئول بخش اورژانس، نماینده مدیر انتظامات بیمارستان و مسئول واحد آزمایشگاه، همچنین مدیران داخلی،امور عمومی وروابط عمومی و مترون بیمارستان به ریاست دکتر پاکدامن برگزار گردید .

در این جلسه برلزوم تعامل بیشتر انتظامات و واحدهای پاراکلینیک با بخش اورژانس تاکید گردید .