بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

 

 

اطلاعیه مهم

 

 

 

 

طبق دستورالعمل جدید وزارت بهداشت هزینه کلیه تصادفات فقط در صورت ارائه بیمه نامه شخص ثالث، همراه با کروکی پاسگاه رایگان می باشد، درغیراینصورت هزینه تصادفات بصورت آزاد محاسبه می گردد.

 

tasadofat ettelaiye.jpg