بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

 • گرامیداشت روز آزمایشگاه دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساباحضور مدیر محترم بیمارستان گرامیداشت روز آزمایشگاه دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساباحضور مدیر محترم بیمارستان
 • گرامیداشت روز آزمایشگاه دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساباحضور مدیر محترم بیمارستان گرامیداشت روز آزمایشگاه دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساباحضور مدیر محترم بیمارستان
 • گرامیداشت روز آزمایشگاه دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساباحضور مدیر محترم بیمارستان گرامیداشت روز آزمایشگاه دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساباحضور مدیر محترم بیمارستان
 • گرامیداشت روز آزمایشگاه دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساباحضور مدیر محترم بیمارستان گرامیداشت روز آزمایشگاه دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساباحضور مدیر محترم بیمارستان
 • گرامیداشت روز آزمایشگاه دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساباحضور مدیر محترم بیمارستان گرامیداشت روز آزمایشگاه دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساباحضور مدیر محترم بیمارستان
 • گرامیداشت روز آزمایشگاه دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساباحضور مدیر محترم بیمارستان گرامیداشت روز آزمایشگاه دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساباحضور مدیر محترم بیمارستان
 • گرامیداشت روز آزمایشگاه دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساباحضور مدیر محترم بیمارستان گرامیداشت روز آزمایشگاه دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساباحضور مدیر محترم بیمارستان

   به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، روز پنجشنبه95/1/30، همزمان با روز آزمایشگاه، آقای علیپور، مدیر بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)، آقای مهندس اطلسی و خانم مرادی، مدیر امور عمومی و مترون بیمارستان وسایر مدیران بیمارستانی، در واحد آزمایشگاه حضور یافته وبا اهدای شاخه های گل وشیرینی از کارکنان آن واحد تجلیل نمودند .