بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • همزمان باهفته سلامت، توسط ریاست دانشگاه انجام گرفت: عیادت از بیماران/دیدارباکادر درمان/تقدیرازدانشجویان/بازدید از پروژه های عمرانی درحال ساخت بیمارستانهمزمان باهفته سلامت، توسط ریاست دانشگاه انجام گرفت: عیادت از بیماران/دیدارباکادر درمان/تقدیرازدانشجویان/بازدید از پروژه های عمرانی درحال ساخت بیمارستان
  • همزمان باهفته سلامت، توسط ریاست دانشگاه انجام گرفت: عیادت از بیماران/دیدارباکادر درمان/تقدیرازدانشجویان/بازدید از پروژه های عمرانی درحال ساخت بیمارستانهمزمان باهفته سلامت، توسط ریاست دانشگاه انجام گرفت: عیادت از بیماران/دیدارباکادر درمان/تقدیرازدانشجویان/بازدید از پروژه های عمرانی درحال ساخت بیمارستان
  • همزمان باهفته سلامت، توسط ریاست دانشگاه انجام گرفت: عیادت از بیماران/دیدارباکادر درمان/تقدیرازدانشجویان/بازدید از پروژه های عمرانی درحال ساخت بیمارستانهمزمان باهفته سلامت، توسط ریاست دانشگاه انجام گرفت: عیادت از بیماران/دیدارباکادر درمان/تقدیرازدانشجویان/بازدید از پروژه های عمرانی درحال ساخت بیمارستان
  • همزمان باهفته سلامت، توسط ریاست دانشگاه انجام گرفت: عیادت از بیماران/دیدارباکادر درمان/تقدیرازدانشجویان/بازدید از پروژه های عمرانی درحال ساخت بیمارستانهمزمان باهفته سلامت، توسط ریاست دانشگاه انجام گرفت: عیادت از بیماران/دیدارباکادر درمان/تقدیرازدانشجویان/بازدید از پروژه های عمرانی درحال ساخت بیمارستان
  • همزمان باهفته سلامت، توسط ریاست دانشگاه انجام گرفت: عیادت از بیماران/دیدارباکادر درمان/تقدیرازدانشجویان/بازدید از پروژه های عمرانی درحال ساخت بیمارستانهمزمان باهفته سلامت، توسط ریاست دانشگاه انجام گرفت: عیادت از بیماران/دیدارباکادر درمان/تقدیرازدانشجویان/بازدید از پروژه های عمرانی درحال ساخت بیمارستان
  • همزمان باهفته سلامت، توسط ریاست دانشگاه انجام گرفت: عیادت از بیماران/دیدارباکادر درمان/تقدیرازدانشجویان/بازدید از پروژه های عمرانی درحال ساخت بیمارستانهمزمان باهفته سلامت، توسط ریاست دانشگاه انجام گرفت: عیادت از بیماران/دیدارباکادر درمان/تقدیرازدانشجویان/بازدید از پروژه های عمرانی درحال ساخت بیمارستان
  • همزمان باهفته سلامت، توسط ریاست دانشگاه انجام گرفت: عیادت از بیماران/دیدارباکادر درمان/تقدیرازدانشجویان/بازدید از پروژه های عمرانی درحال ساخت بیمارستانهمزمان باهفته سلامت، توسط ریاست دانشگاه انجام گرفت: عیادت از بیماران/دیدارباکادر درمان/تقدیرازدانشجویان/بازدید از پروژه های عمرانی درحال ساخت بیمارستان
  • همزمان باهفته سلامت، توسط ریاست دانشگاه انجام گرفت: عیادت از بیماران/دیدارباکادر درمان/تقدیرازدانشجویان/بازدید از پروژه های عمرانی درحال ساخت بیمارستانهمزمان باهفته سلامت، توسط ریاست دانشگاه انجام گرفت: عیادت از بیماران/دیدارباکادر درمان/تقدیرازدانشجویان/بازدید از پروژه های عمرانی درحال ساخت بیمارستان

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، امروز سه شنبه97/2/4، همزمان باهفته سلامت ، دکترعلی اصغرخالقی ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا به همراه دکتر پاکدامن ریاست بیمارستان، دکتر نقدی معاون دانشجویی وفرهنگی ، آقای علیپور مدیر بیمارستان وجمعی از مدیران دانشگاه وبیمارستان باحضوردر بخش سی سی یو ضمن عیادت از بیماران با کادر درمان و دانشجویان دیدار وبا اهدای شاخه گل وشیرینی از همه ایشان تقدیر نمودند .

خاطرنشان می گردد در حاشیه این مراسم، ریاست دانشگاه از پروژه سالن کنفرانس در حال ساخت بیمارستان و همچنین پروژه ساخت راهرو ورودی، اسکیل لب جدید بیمارستان و پروژه بهسازی کتابخانه وقرائت خانه بیمارستان نیزبازدید و از نزدیک میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه ها رابررسی نمودند .