بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

 

 

 

 

 

 

 

عملکرد مدیریت خدمات پرستاری ومامایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسادر فروردین97

 

 1. بازدید در ساعات غیر اداری از بیمارستان و تبریک روز عید در مورخ 1/1/97
 2. بازدید در ساعات غیر اداری از بیمارستان در مورخ 4/1/97
 3. بازدید و تبریک به مناسبت عید و اهدا گل و شیرینی در مورخ 5/1/97
 4. بازدید از بخش اتفاقات و پیگیری نحوه مراقبت از بیماران با مسئول دفتر بهبود کیفیت در مورخ 7/1/97
 5. بازدید از بخش های درمانی و اهدا گل و شیرینی با حضور مدیر محترم داخلی در مورخ 7/1/97
 6. همراهی ریاست محترم دانشگاه و معاونت محترم درمان و بازدید از بخش اتفاقات در مورخ 7/1/97
 7. حضور روزانه در دفتر سوپروایزرها و دریافت آخرین اقدامات بیماران
 8. پیگیری آخرین آمار مراجعین بیماران و اقدامات انجام شده در ایام تعطیلات عید و اطلاع به مافوق
 9. حضور در جلسه چالش های حوزه درمان در تاریخ 15/1/97
 10. راند ممیزی از بخش داخلی ، داخلی جراحی ، Post ccu ، CCU، GYN ، جراحی زنان ، ICU در مورد نحوه درمان ، اقدامات انجام شده ، رضایتمندی به همراه مدیران ارشد مجموعه در مورخ 16/1/97
 11. برگزاری اولیه جلسه با سوپروایزرها و تبریک سال جدید و اعلام اهداف و برنامه های سال 97 در مورخ 18/1/97
 12. حضور در کمیته بحران در مورخ 18/1/97
 13. برگزاری جلسه بر اساس قطع اینترنت و سیستم HIS و بحران بوجود آمده در مورخ 29/1/97
 14. حضور در کمیته ترویج زایمان طبیعی در مورخ 20/1/97
 15. حضور در جلسه استحقاق درمان در معاونت درمان در مورخ 20/1/97
 16. برگزاری جلسه و انتصاب مامای نمونه کشوری در مورخ 21/1/97
 17. حضور در کمیته اقتصاد درمان در مورخ 21/1/97
 18. حضور در کمیته اورژانس بیمارستانی در مورخ 22/1/97
 19. حضور در جلسه بررسی چالش های آزمایشگاه و درمان در مورخ 22/1/97
 20. برگزاری اولین جلسه سرپرستاران با گروههای اعتبار بخشی ، پشتیبانی و بیان آخرین دستورالعمل ها ، مصوبات کمیته ها ، انتظارات و اهداف سال 97 در مورخ 23/1/97
 21. حضور در جلسه منطقی سازی نیرو در مورخ 25/1/97
 22. حضور در کمیته ایمنی و کنترل عفونت معاونت درمان در مورخ 27/1/97
 23. بررسی چالش ها بخش Post ccu و برگزاری جلسه در مورخ 27/1/97
 24. حضور در جلسه رفاهی برگزار شده در حوزه ریاست دانشگاه در مورخ 27/1/97
 25. حضور در جلسه شورای هماهنگی پرستاری در معاونت درمان در مورخ 28/1/97
 26. حضور در کمیته کنترل عفونت بیمارستان در مورخ 28/1/97
 27. حضو در جلسه اقتصاد درمان و کسورات بخش داخلی در مورخ 30/1/97
 28. حضور در جلسه منطقی سازی نیرو در تاریخ 30/1/97
 29. حضور در واحد آزمایشگاه به همراه مدیران ارشد و تبریک روز آزمایشگاه در مورخ 30/1/97
 30. حضور در جلسه اعتبار بخشی آموزشی در مورخ 30/1/97
 31. پیگیری روند بازسازی واحد آموزش جهت برگزاری هر چه سریعتر کنفرانس های آموزشی روزانه
 32. تهیه تقویم زمان بندی با سرپرستاران ، سوپروایزرها ، ممیزی بخش های درمانی با همکاری دفتر بهبود کیفیت
 33. پیگیری آمار اعزام بیماران و روند چگونگی انتقال آنها و عملکرد مسئول و پرسنل اعزام
 34. پیگیری آمار مرگ و میر و بررسی پرونده و RCA آنان
 35. اعلام روزانه آخرین آمار تخت ها ، بیماران به تفکیک بخش های مختلف اقدامات درمانی انجام شده به ریاست محترم بیمارستان
 36. بررسی نیروهای انسانی و جابجایی پرسنل با توجه به نیاز بخش ها
 37. اعلام پرسنل طرحی خروجی و پیگیری نیروی جایگزین
 38. نظارت بر واحد کنترل عفونت و آموزش
 39. پیگیری ، آموزش و نظارت بر پرسنل جدید الورود طبق فرایند کاری
 40. تعامل و رایزنی با معاونت های مرتبط و مدیر داخلی و ریاست محترم در جهت رفع کمبود نیرو ، امکانات رفاهی و .... پرسنل درمانی
 41. اجرای مصوبات مصوبات کمیته های برگزار شده
 42. پیگیری و اطمینان از تکمیل سایت MCMC توسط سوپروایزرها
 43. بررسی شکایات و انتقاد و پیشنهادات همکاران یا ارباب رجوع ، بیماران از واحد درمان و تلاش در جهت رفع آنها
 44. بررسی فرم های ارزیابی اولیه ارسالی از وزارت متبوع و بررسی اقدامات لازم در جهت اجرایی شدن آن
 45. ارسال تبریک و تسلیت به مناسبت های مختلف از طریق کانال و سایت های موجود
 46. تنظیم برنامه ماهیانه سوپروایزرها
 47. نظارت بر عملکرد افراد زیر مجموعه و ارسال تشویق و تنبیه و تذکر و آموزش های لازم
 48. دریافت و ارسال نامه ها در اسرع وقت
 49. بازدید مستمر از واحد اورژانس