بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

 • 12مصدوم حادثه واژگونی خودروی ون محور فسا-داراب با تمهیدات ستاد بحران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابانظم خاصی پذیرش وخدمات درمانی دریافت نمودند. 12مصدوم حادثه واژگونی خودروی ون محور فسا-داراب با تمهیدات ستاد بحران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابانظم خاصی پذیرش وخدمات درمانی دریافت نمودند.
 • 12مصدوم حادثه واژگونی خودروی ون محور فسا-داراب با تمهیدات ستاد بحران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابانظم خاصی پذیرش وخدمات درمانی دریافت نمودند. 12مصدوم حادثه واژگونی خودروی ون محور فسا-داراب با تمهیدات ستاد بحران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابانظم خاصی پذیرش وخدمات درمانی دریافت نمودند.
 • 12مصدوم حادثه واژگونی خودروی ون محور فسا-داراب با تمهیدات ستاد بحران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابانظم خاصی پذیرش وخدمات درمانی دریافت نمودند. 12مصدوم حادثه واژگونی خودروی ون محور فسا-داراب با تمهیدات ستاد بحران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابانظم خاصی پذیرش وخدمات درمانی دریافت نمودند.
 • 12مصدوم حادثه واژگونی خودروی ون محور فسا-داراب با تمهیدات ستاد بحران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابانظم خاصی پذیرش وخدمات درمانی دریافت نمودند. 12مصدوم حادثه واژگونی خودروی ون محور فسا-داراب با تمهیدات ستاد بحران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابانظم خاصی پذیرش وخدمات درمانی دریافت نمودند.
 • 12مصدوم حادثه واژگونی خودروی ون محور فسا-داراب با تمهیدات ستاد بحران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابانظم خاصی پذیرش وخدمات درمانی دریافت نمودند. 12مصدوم حادثه واژگونی خودروی ون محور فسا-داراب با تمهیدات ستاد بحران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابانظم خاصی پذیرش وخدمات درمانی دریافت نمودند.
 • 12مصدوم حادثه واژگونی خودروی ون محور فسا-داراب با تمهیدات ستاد بحران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابانظم خاصی پذیرش وخدمات درمانی دریافت نمودند. 12مصدوم حادثه واژگونی خودروی ون محور فسا-داراب با تمهیدات ستاد بحران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابانظم خاصی پذیرش وخدمات درمانی دریافت نمودند.
 • 12مصدوم حادثه واژگونی خودروی ون محور فسا-داراب با تمهیدات ستاد بحران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابانظم خاصی پذیرش وخدمات درمانی دریافت نمودند. 12مصدوم حادثه واژگونی خودروی ون محور فسا-داراب با تمهیدات ستاد بحران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابانظم خاصی پذیرش وخدمات درمانی دریافت نمودند.
 • 12مصدوم حادثه واژگونی خودروی ون محور فسا-داراب با تمهیدات ستاد بحران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابانظم خاصی پذیرش وخدمات درمانی دریافت نمودند. 12مصدوم حادثه واژگونی خودروی ون محور فسا-داراب با تمهیدات ستاد بحران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابانظم خاصی پذیرش وخدمات درمانی دریافت نمودند.

       به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا؛ دکتر عبدالعلی پاکدامن رئیس بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا گفت : در پی اطلاع ازواژگونی یک دستگاه خودرو ون در محور فسا - داراب حد فاصل دشت خانگلی، درصبح امروزپنجشنبه 6 اردیبهشت ماه 97، بلافاصله ستاد بحران قبل از انتقال مصدومین، در بیمارستان تشکیل وتمهیدات وآمادگی لازم جهت پذیرش مصدومین انتقالی ایجاد گردید.

دکتر پاکدامن اضافه کرد: از همان آغازین دقایق این حادثه، مهندس کرمی فرماندار ویژه فسا، دکتر سهراب پور معاون درمان دانشگاه و جناب سرهنگ رستمی فرمانده منطقه انتظامی در محل اورژانس حاضر و از نزدیک ،روند ارائه خدمات درمانی بیمارستان را پیگیری نمودند.

علیپور مدیر بیمارستان نیز ضمن مدیریت تیم بحران بیمارستان که قبل از انتقال مصدومین در بخش اورژانس حاضر بودند در این خصوص گفت : راس ساعت 7و20 دقیقه بخش اورژانس بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا 2نفر از مصدومان بدحال این حادثه را تحویل که جهت دریافت خدمات درمانی به علت وضعیت وخیم ایشان بلافاصله به قسمت  CPR منتقل وپس از آن به اتاق عمل بیمارستان انتقال یافتند .

خانم مرادی مترون بیمارستان در توضیحات تکمیلی گفت: 9 مصدوم دیگر این حادثه نیز راس ساعت 7و45 دقیقه با  یک دستگاه اتوبوس آمبولانس اورژانس 115 فسا و راننده  خودروی ون با امبولانس جاده ای هلال احمر به بیمارستان منتقل  گردیدند.

وی افزود: مصدومین این حادثه که در سطوح 1، 2 و3 بودند بلافاصله پذیرش و با آمادگی کامل تیم پرستاری وانجام مراقبت های پرستاری واقدامات پاراکلینیکی نظیرانجام آزمایشات، عکسبرداری و ...خدمات درمانی را به سرعت دریافت نمودند .