بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • تشکیل جلسه کمیته کنترل عفونت بیمارستانتشکیل جلسه کمیته کنترل عفونت بیمارستان
  • تشکیل جلسه کمیته کنترل عفونت بیمارستانتشکیل جلسه کمیته کنترل عفونت بیمارستان
  • تشکیل جلسه کمیته کنترل عفونت بیمارستانتشکیل جلسه کمیته کنترل عفونت بیمارستان
  • تشکیل جلسه کمیته کنترل عفونت بیمارستانتشکیل جلسه کمیته کنترل عفونت بیمارستان
  • تشکیل جلسه کمیته کنترل عفونت بیمارستانتشکیل جلسه کمیته کنترل عفونت بیمارستان
  • تشکیل جلسه کمیته کنترل عفونت بیمارستانتشکیل جلسه کمیته کنترل عفونت بیمارستان
  • تشکیل جلسه کمیته کنترل عفونت بیمارستانتشکیل جلسه کمیته کنترل عفونت بیمارستان

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا؛ کمیته کنترل عفونت بیمارستان به ریاست دکتر پاکدامن رئیس بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) وباحضور دکتر کریمی معاون بهداشت دانشگاه و همچنین سایر اعضای این کمیته، تشکیل جلسه داد .

در این کمیته درخصوص فرآوری وسایل باقابلیت استفاده مجددو روند درخواست ومصرف آنتی بیوتیک های پرهزینه بحث وتبادل نظر شد .