بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

         به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، روز پنج شنبه97/2/6، دکترسهراب پور معاون درمان ودکتر غلامپور معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی فسااز پروژه سالن کنفرانس در حال ساخت بیمارستان و همچنین پروژه ساخت راهرو ورودی، اسکیل لب جدید بیمارستان و پروژه بهسازی کتابخانه وقرائت خانه بیمارستان نیزبازدید و از نزدیک میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه ها رابررسی نمودند .