بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • همایش پیاده روی کارکنان بیمارستان به مناسبت هفته سلامتهمایش پیاده روی کارکنان بیمارستان به مناسبت هفته سلامت
  • همایش پیاده روی کارکنان بیمارستان به مناسبت هفته سلامتهمایش پیاده روی کارکنان بیمارستان به مناسبت هفته سلامت
  • همایش پیاده روی کارکنان بیمارستان به مناسبت هفته سلامتهمایش پیاده روی کارکنان بیمارستان به مناسبت هفته سلامت
  • همایش پیاده روی کارکنان بیمارستان به مناسبت هفته سلامتهمایش پیاده روی کارکنان بیمارستان به مناسبت هفته سلامت
  • همایش پیاده روی کارکنان بیمارستان به مناسبت هفته سلامتهمایش پیاده روی کارکنان بیمارستان به مناسبت هفته سلامت
  • همایش پیاده روی کارکنان بیمارستان به مناسبت هفته سلامتهمایش پیاده روی کارکنان بیمارستان به مناسبت هفته سلامت
  • همایش پیاده روی کارکنان بیمارستان به مناسبت هفته سلامتهمایش پیاده روی کارکنان بیمارستان به مناسبت هفته سلامت
  • همایش پیاده روی کارکنان بیمارستان به مناسبت هفته سلامتهمایش پیاده روی کارکنان بیمارستان به مناسبت هفته سلامت
  • همایش پیاده روی کارکنان بیمارستان به مناسبت هفته سلامتهمایش پیاده روی کارکنان بیمارستان به مناسبت هفته سلامت

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، به مناسبت بزرگداشت هفته سلامت ، همایش پیاده روی کارکنان بیمارستان برگزار گردید .

خاطر نشان می گردد دراین مراسم  دکترپاکدامن ریاست بیمارستان و آقای علیپور مدیربیمارستان نیز حضور داشتند.

دکتر پاکدامن اظهار داشت: بنا داریم این برنامه را بصورت هفتگی ادامه دهیم.

اضافه می شود که  پایان بخش این برنامه مفرح ، صرف صبحانه بصورت گروهی بود .