بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • حضورکارشناسان پرستاری بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسادرمدارس شهرستان / آشنایی دانش آموزان با سکته های حاد قلبی ومغزی( تشریح طرح های ملی 247و724)حضورکارشناسان پرستاری بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسادرمدارس شهرستان / آشنایی دانش آموزان با سکته های حاد قلبی ومغزی( تشریح طرح های ملی 247و724)
  • حضورکارشناسان پرستاری بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسادرمدارس شهرستان / آشنایی دانش آموزان با سکته های حاد قلبی ومغزی( تشریح طرح های ملی 247و724)حضورکارشناسان پرستاری بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسادرمدارس شهرستان / آشنایی دانش آموزان با سکته های حاد قلبی ومغزی( تشریح طرح های ملی 247و724)
  • حضورکارشناسان پرستاری بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسادرمدارس شهرستان / آشنایی دانش آموزان با سکته های حاد قلبی ومغزی( تشریح طرح های ملی 247و724)حضورکارشناسان پرستاری بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسادرمدارس شهرستان / آشنایی دانش آموزان با سکته های حاد قلبی ومغزی( تشریح طرح های ملی 247و724)
  • حضورکارشناسان پرستاری بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسادرمدارس شهرستان / آشنایی دانش آموزان با سکته های حاد قلبی ومغزی( تشریح طرح های ملی 247و724)حضورکارشناسان پرستاری بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسادرمدارس شهرستان / آشنایی دانش آموزان با سکته های حاد قلبی ومغزی( تشریح طرح های ملی 247و724)
  • حضورکارشناسان پرستاری بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسادرمدارس شهرستان / آشنایی دانش آموزان با سکته های حاد قلبی ومغزی( تشریح طرح های ملی 247و724)حضورکارشناسان پرستاری بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسادرمدارس شهرستان / آشنایی دانش آموزان با سکته های حاد قلبی ومغزی( تشریح طرح های ملی 247و724)
  • حضورکارشناسان پرستاری بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسادرمدارس شهرستان / آشنایی دانش آموزان با سکته های حاد قلبی ومغزی( تشریح طرح های ملی 247و724)حضورکارشناسان پرستاری بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسادرمدارس شهرستان / آشنایی دانش آموزان با سکته های حاد قلبی ومغزی( تشریح طرح های ملی 247و724)
  • حضورکارشناسان پرستاری بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسادرمدارس شهرستان / آشنایی دانش آموزان با سکته های حاد قلبی ومغزی( تشریح طرح های ملی 247و724)حضورکارشناسان پرستاری بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسادرمدارس شهرستان / آشنایی دانش آموزان با سکته های حاد قلبی ومغزی( تشریح طرح های ملی 247و724)
  • حضورکارشناسان پرستاری بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسادرمدارس شهرستان / آشنایی دانش آموزان با سکته های حاد قلبی ومغزی( تشریح طرح های ملی 247و724)حضورکارشناسان پرستاری بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسادرمدارس شهرستان / آشنایی دانش آموزان با سکته های حاد قلبی ومغزی( تشریح طرح های ملی 247و724)

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، به همت مدیر پرستاری دانشگاه، به مناسبت هفته  سلامت  و در راستای شعار " سلامت برای همه "، کارشناسان پرستاری بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، آقایان خالقی و مرادی، باحضور در مدارس سطح شهرستان، در خصوص سکته های حاد قلبی و مغزی ( طرح های 247و724 )صحبت نمودند .

در این برنامه دانش آموزان با علل بروز این سکته ها، راه های پیشگیری از آنها، روش های صحیح امداد وکمک به افراد خانواده که دچارسکته های حاد قلبی یا مغزی شده اند و... آشنا گردیدند.

پاسخگویی به سوالات دانش آموزان و توزیع پمفلت های آموزشی پایان بخش این برنامه بود .

خاطرنشان می گردد باتوجه به بهره مندی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا از کادر درمانی مجرب، متخصص و فوق تخصص و همچنین دستگاه پیشرفته آنژیوگرافی و مرکز جراحی قلب باز، این بیمارستان از پیشگامان اجرای طرح های ملی 724 و247 در سطح کشورمی باشد .

اضافه می شود در نخستين جشنواره تقدير از بيمارستانهاي مجري "مديريت درمان سكته هاي قلبي و مغزي"  که  مرداد 96 با حضور وزیر بهداشت و مسوولین ارشد وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی کشور در بيمارستان قلب شهيد رجایي تهران برگزار گرديد، بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا به عنوان یکی از بیمارستان های منتخب کشور در برنامه های مديريت درمان بيماران سكته حاد مغزی(724) و درمان بیماران سکته حاد قلبی(247)، موفق به دریافت لوح تقدیر و تندیس جشنواره از معاون وقت درمان وزارت بهداشت  گردید.