بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • تجلیل از مقام شامخ معلم / حضور ریاست ومدیران ارشد بیمارستان در مدارس واهدای شاخه گل تجلیل از مقام شامخ معلم / حضور ریاست ومدیران ارشد بیمارستان در مدارس واهدای شاخه گل
  • تجلیل از مقام شامخ معلم / حضور ریاست ومدیران ارشد بیمارستان در مدارس واهدای شاخه گل تجلیل از مقام شامخ معلم / حضور ریاست ومدیران ارشد بیمارستان در مدارس واهدای شاخه گل
  • تجلیل از مقام شامخ معلم / حضور ریاست ومدیران ارشد بیمارستان در مدارس واهدای شاخه گل تجلیل از مقام شامخ معلم / حضور ریاست ومدیران ارشد بیمارستان در مدارس واهدای شاخه گل
  • تجلیل از مقام شامخ معلم / حضور ریاست ومدیران ارشد بیمارستان در مدارس واهدای شاخه گل تجلیل از مقام شامخ معلم / حضور ریاست ومدیران ارشد بیمارستان در مدارس واهدای شاخه گل
  • تجلیل از مقام شامخ معلم / حضور ریاست ومدیران ارشد بیمارستان در مدارس واهدای شاخه گل تجلیل از مقام شامخ معلم / حضور ریاست ومدیران ارشد بیمارستان در مدارس واهدای شاخه گل
  • تجلیل از مقام شامخ معلم / حضور ریاست ومدیران ارشد بیمارستان در مدارس واهدای شاخه گل تجلیل از مقام شامخ معلم / حضور ریاست ومدیران ارشد بیمارستان در مدارس واهدای شاخه گل
  • تجلیل از مقام شامخ معلم / حضور ریاست ومدیران ارشد بیمارستان در مدارس واهدای شاخه گل تجلیل از مقام شامخ معلم / حضور ریاست ومدیران ارشد بیمارستان در مدارس واهدای شاخه گل
  • تجلیل از مقام شامخ معلم / حضور ریاست ومدیران ارشد بیمارستان در مدارس واهدای شاخه گل تجلیل از مقام شامخ معلم / حضور ریاست ومدیران ارشد بیمارستان در مدارس واهدای شاخه گل
  • تجلیل از مقام شامخ معلم / حضور ریاست ومدیران ارشد بیمارستان در مدارس واهدای شاخه گل تجلیل از مقام شامخ معلم / حضور ریاست ومدیران ارشد بیمارستان در مدارس واهدای شاخه گل

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم، صبح امروز سه شنبه 11 اردیبهشت 97، دکتر پاکدامن وآقای علیپور، ریاست ومدیریت بیمارستان به همراه جمعی از مدیران ارشد بیمارستان با حضور در اداره آموزش وپرورش فسا و یکی از مدارس شهرستان، بااهدای شاخه گل وشیرینی ضمن تجلیل از مقام شامخ معلمان، این هفته را به ایشان تبریک گفتند .