بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  •  روز ماما باحضور ریاست ومعاون درمان دانشگاه وریاست بیمارستان در بخش های زایشگاه، پست پارتوم و زنان وزایمان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا گرامی داشته شد. روز ماما باحضور ریاست ومعاون درمان دانشگاه وریاست بیمارستان در بخش های زایشگاه، پست پارتوم و زنان وزایمان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا گرامی داشته شد.
  •  روز ماما باحضور ریاست ومعاون درمان دانشگاه وریاست بیمارستان در بخش های زایشگاه، پست پارتوم و زنان وزایمان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا گرامی داشته شد. روز ماما باحضور ریاست ومعاون درمان دانشگاه وریاست بیمارستان در بخش های زایشگاه، پست پارتوم و زنان وزایمان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا گرامی داشته شد.
  •  روز ماما باحضور ریاست ومعاون درمان دانشگاه وریاست بیمارستان در بخش های زایشگاه، پست پارتوم و زنان وزایمان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا گرامی داشته شد. روز ماما باحضور ریاست ومعاون درمان دانشگاه وریاست بیمارستان در بخش های زایشگاه، پست پارتوم و زنان وزایمان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا گرامی داشته شد.

     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا،امروز شنبه 97/2/15 ، دکتر خالقی ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا، دکتر سهراب پور معاون درمان دانشگاه با حضور در بخش های زایشگاه، GYN  بااهدای شاخه گل و شیرینی، روز ماما را تبریک گفتند .

گفتنی است دکتر پاکدامن، ریاست بیمارستان، آقار علیپور، مدیر بیمارستان وتنی چنداز از مدیران دانشگاه وبیمارستان نیز ایشان را در این مراسم همراهی می نمودند .