بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

 •  بزرگداشت روز جهانی کار و کارگر : جشن بزرگ روز کار وکارگر به همت واحدهای تدارکات،روابط عمومی ورفاهی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) با حضور مسئولان دانشگاهی و بیمارستانی، کارگران سختکوش بیمارستان و خانواده های محترم ایشان بزرگداشت روز جهانی کار و کارگر : جشن بزرگ روز کار وکارگر به همت واحدهای تدارکات،روابط عمومی ورفاهی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) با حضور مسئولان دانشگاهی و بیمارستانی، کارگران سختکوش بیمارستان و خانواده های محترم ایشان
 •  بزرگداشت روز جهانی کار و کارگر : جشن بزرگ روز کار وکارگر به همت واحدهای تدارکات،روابط عمومی ورفاهی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) با حضور مسئولان دانشگاهی و بیمارستانی، کارگران سختکوش بیمارستان و خانواده های محترم ایشان بزرگداشت روز جهانی کار و کارگر : جشن بزرگ روز کار وکارگر به همت واحدهای تدارکات،روابط عمومی ورفاهی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) با حضور مسئولان دانشگاهی و بیمارستانی، کارگران سختکوش بیمارستان و خانواده های محترم ایشان
 •  بزرگداشت روز جهانی کار و کارگر : جشن بزرگ روز کار وکارگر به همت واحدهای تدارکات،روابط عمومی ورفاهی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) با حضور مسئولان دانشگاهی و بیمارستانی، کارگران سختکوش بیمارستان و خانواده های محترم ایشان بزرگداشت روز جهانی کار و کارگر : جشن بزرگ روز کار وکارگر به همت واحدهای تدارکات،روابط عمومی ورفاهی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) با حضور مسئولان دانشگاهی و بیمارستانی، کارگران سختکوش بیمارستان و خانواده های محترم ایشان
 •  بزرگداشت روز جهانی کار و کارگر : جشن بزرگ روز کار وکارگر به همت واحدهای تدارکات،روابط عمومی ورفاهی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) با حضور مسئولان دانشگاهی و بیمارستانی، کارگران سختکوش بیمارستان و خانواده های محترم ایشان بزرگداشت روز جهانی کار و کارگر : جشن بزرگ روز کار وکارگر به همت واحدهای تدارکات،روابط عمومی ورفاهی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) با حضور مسئولان دانشگاهی و بیمارستانی، کارگران سختکوش بیمارستان و خانواده های محترم ایشان
 •  بزرگداشت روز جهانی کار و کارگر : جشن بزرگ روز کار وکارگر به همت واحدهای تدارکات،روابط عمومی ورفاهی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) با حضور مسئولان دانشگاهی و بیمارستانی، کارگران سختکوش بیمارستان و خانواده های محترم ایشان بزرگداشت روز جهانی کار و کارگر : جشن بزرگ روز کار وکارگر به همت واحدهای تدارکات،روابط عمومی ورفاهی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) با حضور مسئولان دانشگاهی و بیمارستانی، کارگران سختکوش بیمارستان و خانواده های محترم ایشان
 •  بزرگداشت روز جهانی کار و کارگر : جشن بزرگ روز کار وکارگر به همت واحدهای تدارکات،روابط عمومی ورفاهی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) با حضور مسئولان دانشگاهی و بیمارستانی، کارگران سختکوش بیمارستان و خانواده های محترم ایشان بزرگداشت روز جهانی کار و کارگر : جشن بزرگ روز کار وکارگر به همت واحدهای تدارکات،روابط عمومی ورفاهی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) با حضور مسئولان دانشگاهی و بیمارستانی، کارگران سختکوش بیمارستان و خانواده های محترم ایشان
 •  بزرگداشت روز جهانی کار و کارگر : جشن بزرگ روز کار وکارگر به همت واحدهای تدارکات،روابط عمومی ورفاهی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) با حضور مسئولان دانشگاهی و بیمارستانی، کارگران سختکوش بیمارستان و خانواده های محترم ایشان بزرگداشت روز جهانی کار و کارگر : جشن بزرگ روز کار وکارگر به همت واحدهای تدارکات،روابط عمومی ورفاهی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) با حضور مسئولان دانشگاهی و بیمارستانی، کارگران سختکوش بیمارستان و خانواده های محترم ایشان
 •  بزرگداشت روز جهانی کار و کارگر : جشن بزرگ روز کار وکارگر به همت واحدهای تدارکات،روابط عمومی ورفاهی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) با حضور مسئولان دانشگاهی و بیمارستانی، کارگران سختکوش بیمارستان و خانواده های محترم ایشان بزرگداشت روز جهانی کار و کارگر : جشن بزرگ روز کار وکارگر به همت واحدهای تدارکات،روابط عمومی ورفاهی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) با حضور مسئولان دانشگاهی و بیمارستانی، کارگران سختکوش بیمارستان و خانواده های محترم ایشان

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، آیین جشن بزرگداشت روز جهانی کار و کارگر به همت واحدهای تدارکات،روابط عمومی ورفاهی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) و با حضورمسئولان دانشگاهی و بیمارستانی، کارگران و خانواده های محترم ایشان در سالن اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان فسابرگزار شد.

در ابتدای این مراسم  پس از عرض خیرمقدم دکترپاکدامن ریاست بیمارستان، دکتر خالقی طی سخنانی این روز را به همه کارگران تلاشگر بیمارستان وخانواده های آنها تبریک واز زحمات شبانه روزی ایشان تقدیر نمودند .

در ادامه  3 تن از کارگران نمونه بیمارستان ، لوح تقدیر خود راازدکتر خالقی ریاست دانشگاه دریافت نمودند.

اجرای نمایش تئاترطنز، موسیقی زنده و اجرای مسابقه های شاد ومفرح جهت پرسنل و فرزندان ایشان، ازجمله برنامه های این جشن بزرگ بود .