بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، بازدید مدیریتی ایمنی تاسیسات در تاریخ 21/2/96 با حضور دکتر پاکدامن ریاست بیمارستان ومدیران ارشد در واحد تاسیسات برگزار گردید.

در این جلسه برتعامل بیشتر بین پرسنل تاسیسات و کادر درمان و رضایت مندی ایشان تاکید گردید .