بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • برگزاری جلسه اردیبهشت ماه کمیته 724بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابرگزاری جلسه اردیبهشت ماه کمیته 724بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • برگزاری جلسه اردیبهشت ماه کمیته 724بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابرگزاری جلسه اردیبهشت ماه کمیته 724بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • برگزاری جلسه اردیبهشت ماه کمیته 724بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابرگزاری جلسه اردیبهشت ماه کمیته 724بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • برگزاری جلسه اردیبهشت ماه کمیته 724بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابرگزاری جلسه اردیبهشت ماه کمیته 724بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • برگزاری جلسه اردیبهشت ماه کمیته 724بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابرگزاری جلسه اردیبهشت ماه کمیته 724بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • برگزاری جلسه اردیبهشت ماه کمیته 724بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابرگزاری جلسه اردیبهشت ماه کمیته 724بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • برگزاری جلسه اردیبهشت ماه کمیته 724بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابرگزاری جلسه اردیبهشت ماه کمیته 724بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا

     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، جلسه اردیبهشت ماه کمیته 724 بیمارستان، در دفتر ریاست بیمارستان وبه ریاست دکتر پاکدامن وباحضور سایر اعضای کمیته در روز سه شنبه 25/2/97تشکیل گردید. در این جلسه برراه اندازی هرچه سریع تر سی تی اسکن تاکید گردید .