بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، جلسه اردیبهشت ماه کمیته 247 بیمارستان، به ریاست دکتر پاکدامن وباحضور سایر اعضای کمیته در روز سه شنبه 25/2/97تشکیل گردید.

در این جلسه برتعامل بین بخش اورژانس و بخش آنژیوگرافی تاکید گردید ومقرر شد بیماران پذیرش شده جهت primary PCI دراسرع وقت تعیین تکلیف شوند.

در جلسه کمیته طب انتقال خون بیمارستان نیز برگزارش دهی عوارض تزریق خون از طرف پرسنل تاکید شد.