بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • جلسه تعیین وضعیت تخت های بخش های داخلی بیمارستان وچالش های موجودجلسه تعیین وضعیت تخت های بخش های داخلی بیمارستان وچالش های موجود
  • جلسه تعیین وضعیت تخت های بخش های داخلی بیمارستان وچالش های موجودجلسه تعیین وضعیت تخت های بخش های داخلی بیمارستان وچالش های موجود
  • جلسه تعیین وضعیت تخت های بخش های داخلی بیمارستان وچالش های موجودجلسه تعیین وضعیت تخت های بخش های داخلی بیمارستان وچالش های موجود
  • جلسه تعیین وضعیت تخت های بخش های داخلی بیمارستان وچالش های موجودجلسه تعیین وضعیت تخت های بخش های داخلی بیمارستان وچالش های موجود
  • جلسه تعیین وضعیت تخت های بخش های داخلی بیمارستان وچالش های موجودجلسه تعیین وضعیت تخت های بخش های داخلی بیمارستان وچالش های موجود
  • جلسه تعیین وضعیت تخت های بخش های داخلی بیمارستان وچالش های موجودجلسه تعیین وضعیت تخت های بخش های داخلی بیمارستان وچالش های موجود
  • جلسه تعیین وضعیت تخت های بخش های داخلی بیمارستان وچالش های موجودجلسه تعیین وضعیت تخت های بخش های داخلی بیمارستان وچالش های موجود

     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، جلسه تعیین وضعیت تخت های بخش های داخلی بیمارستان وچالش های موجود در تاریخ 97/2/26 در دفتر ریاست برگزار گردید .

در این جلسه که دکترسهراب پور، معاون درمان دانشگاه، دکتر غلامپور، معاون آموزش دانشگاه، دکتر پاکدامن، ریاست بیمارستان ومدیر گروه و تعدادی از متخصصین گروه داخلی نیز حضور داشتند، مقرر شد طی جلسه ای با دانشجویان پزشکی مقطع اینترن، مسایل ومشکلات آموزشی و درمانی در بخش داخلی با جزییات وکنکاش بیشتر بررسی گردد.