بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • بررسی روند اجرایی پروژه در حال احداث اورژانس جدید بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) در بازدید ریاست و معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا بررسی روند اجرایی پروژه در حال احداث اورژانس جدید بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) در بازدید ریاست و معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا
  • بررسی روند اجرایی پروژه در حال احداث اورژانس جدید بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) در بازدید ریاست و معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا بررسی روند اجرایی پروژه در حال احداث اورژانس جدید بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) در بازدید ریاست و معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا
  • بررسی روند اجرایی پروژه در حال احداث اورژانس جدید بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) در بازدید ریاست و معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا بررسی روند اجرایی پروژه در حال احداث اورژانس جدید بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) در بازدید ریاست و معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا
  • بررسی روند اجرایی پروژه در حال احداث اورژانس جدید بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) در بازدید ریاست و معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا بررسی روند اجرایی پروژه در حال احداث اورژانس جدید بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) در بازدید ریاست و معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا
  • بررسی روند اجرایی پروژه در حال احداث اورژانس جدید بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) در بازدید ریاست و معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا بررسی روند اجرایی پروژه در حال احداث اورژانس جدید بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) در بازدید ریاست و معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا
  • بررسی روند اجرایی پروژه در حال احداث اورژانس جدید بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) در بازدید ریاست و معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا بررسی روند اجرایی پروژه در حال احداث اورژانس جدید بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) در بازدید ریاست و معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا
  • بررسی روند اجرایی پروژه در حال احداث اورژانس جدید بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) در بازدید ریاست و معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا بررسی روند اجرایی پروژه در حال احداث اورژانس جدید بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) در بازدید ریاست و معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

    به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، روزیکشنبه مورخ  97/2/30 دکتر خالقی، ریاست دانشگاه، دکتر سهراب پور معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا و دکتر پاکدامن ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) از پروژه اورژانس جدید در حال احداث بیمارستان بازدید نمودند.

در این بازدید  از نزدیک  پیشرفت فیزیکی و روند اجرایی پروژه مذکور، مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت و بر تسریع ساخت آن تاکید گردید.

گفتنی است در این بازدید جمعی از مدیران  بیمارستان نیز حضور داشتند.