بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

 • برگزاری دهمین آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا در محل درمانگاه تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) برگزاری دهمین آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا در محل درمانگاه تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج)
 • برگزاری دهمین آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا در محل درمانگاه تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) برگزاری دهمین آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا در محل درمانگاه تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج)
 • برگزاری دهمین آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا در محل درمانگاه تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) برگزاری دهمین آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا در محل درمانگاه تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج)
 • برگزاری دهمین آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا در محل درمانگاه تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) برگزاری دهمین آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا در محل درمانگاه تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج)
 • برگزاری دهمین آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا در محل درمانگاه تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) برگزاری دهمین آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا در محل درمانگاه تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج)
 • برگزاری دهمین آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا در محل درمانگاه تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) برگزاری دهمین آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا در محل درمانگاه تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج)
 • برگزاری دهمین آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا در محل درمانگاه تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) برگزاری دهمین آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا در محل درمانگاه تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج)
 • برگزاری دهمین آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا در محل درمانگاه تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) برگزاری دهمین آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا در محل درمانگاه تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج)

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، دکتر یوسف غلامپور، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی فسا از برگزاری دهمین آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان، در روز پنجشنبه مورخ 97/2/27 در دانشگاه علوم پزشکی فسا خبر داد .

دکتر غلامپوردر گفتگو با خبرنگار روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، ابراز داشت: در این آزمون تعداد 28 نفر از دانشجویان پزشکی عمومی مقطع اینترنی، در 16 ایستگاه بصورت عملی، توسط اساتید متخصص دانشگاه، مورد ارزیابی قرار گرفتند .

ایشان ادامه داد: این آزمون به منظور سنجش میزان توانمندی دانش آموختگان دوره پزشکی عمومی انجام می گیرد .

خانم دکتر نصری لاری، دبیر علمی آزمون صلاحیت بالینی و معاون آموزش بالینی بیمارستان نیز به خبرنگار ما گفت : این آزمون، راس ساعت 8صبح آغاز ودر2 مرحله در محیط قرنطینه شده درمانگاه تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) باحضورکارشناسان آموزش برگزار شد.

گفتنی است : دکتر خالقی، ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا، دکتر غلامپور، معاون آموزشی دانشگاه و دکتر پاکدامن، رئیس بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا نیز ضمن حضور در محل برگزاری آزمون، از نزدیک روند اجرایی آزمون را بررسی نمودند .