بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • در راستای مطالبات دانشجویی برگزار شد: جلسه صمیمی مدیران بیمارستان با نمایندگان دانشجویان پزشکیدر راستای مطالبات دانشجویی برگزار شد: جلسه صمیمی مدیران بیمارستان با نمایندگان دانشجویان پزشکی
  • در راستای مطالبات دانشجویی برگزار شد: جلسه صمیمی مدیران بیمارستان با نمایندگان دانشجویان پزشکیدر راستای مطالبات دانشجویی برگزار شد: جلسه صمیمی مدیران بیمارستان با نمایندگان دانشجویان پزشکی
  • در راستای مطالبات دانشجویی برگزار شد: جلسه صمیمی مدیران بیمارستان با نمایندگان دانشجویان پزشکیدر راستای مطالبات دانشجویی برگزار شد: جلسه صمیمی مدیران بیمارستان با نمایندگان دانشجویان پزشکی
  • در راستای مطالبات دانشجویی برگزار شد: جلسه صمیمی مدیران بیمارستان با نمایندگان دانشجویان پزشکیدر راستای مطالبات دانشجویی برگزار شد: جلسه صمیمی مدیران بیمارستان با نمایندگان دانشجویان پزشکی
  • در راستای مطالبات دانشجویی برگزار شد: جلسه صمیمی مدیران بیمارستان با نمایندگان دانشجویان پزشکیدر راستای مطالبات دانشجویی برگزار شد: جلسه صمیمی مدیران بیمارستان با نمایندگان دانشجویان پزشکی
  • در راستای مطالبات دانشجویی برگزار شد: جلسه صمیمی مدیران بیمارستان با نمایندگان دانشجویان پزشکیدر راستای مطالبات دانشجویی برگزار شد: جلسه صمیمی مدیران بیمارستان با نمایندگان دانشجویان پزشکی

     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، امروز چهارشنبه 97/3/2 جلسه صمیمی هم اندیشی مسئولین با نمایندگان دانشجویان رشته پزشکی مقطع بالینی، پیرامون مسایل سلف سرویس و حوزه تغذیه دانشجویان برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور دکتر پاکدامن ریاست بیمارستان، دکتر بهمنیار معاون غذا وداروی دانشگاه، آقای علیپور مدیر بیمارستان و نمایندگان دانشجویان پزشکی مقاطع بالینی، مسئولین شرکت تهیه و طبخ غذاوکادر آشپزخانه  در محل دفتر ریاست بیمارستان منعقد گردید، نمایندگان دانشجویان به بیان نقطه نظرات خود در خصوص کیفیت، کمیت ، نحوه توزیع و ... پرداختند.

اهم موارد مطرح شده وتصمیمات اتخاذ گردیده به شرح ذیل می باشد:

1- بنا گردید تعدادی از دانشجویان به نمایندگی از کلیه دانشجویان و در قالب بازدیدهای دانشجویی بصورت مستمر بر مواد اولیه، نحوه پخت وتوزیع غذا نظارت داشته باشند .

2- توزین و بررسی برخی از وعده های غذایی بصورت رندوم از نظر مقدار کمی هر وعده غذایی و ارزیابی با قرارداد و استاندارد های موجود .

3- تلاش در جهت تهیه کانتر وارمر( گرم کن) غذا به منظور گرم نگه داشتن غذا و توزیع غذای گرم .

4- نظر سنجی از دانشجویان وپرسنل در خصوص تغییر یا جابجایی منوی غذایی موجود .

5- چرخشی نمودن و تنوع دسرهمراه ( میوه ) با وعده غذایی.

6- بررسی کیفیت وعده های غذایی و تلاش در جهت ارتقا آن.

7- هماهنگی به منظور توزیع سریعتر وعده سحری در بین دانشجویان.

8- بررسی ظروف توزیع غذا ( از نظر کیفیت و سایز ).

9- تلاش در جهت تسهیل توزیع وعده های غذایی به دانشجویان پزشکی در بخش های سنگین وپرمشغله.