بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • خدمتی دیگر به همشهریان عزیز: راه اندازی کیوسک الکترونیکی اطلاع رسانی بیماران خدمتی دیگر به همشهریان عزیز: راه اندازی کیوسک الکترونیکی اطلاع رسانی بیماران
  • خدمتی دیگر به همشهریان عزیز: راه اندازی کیوسک الکترونیکی اطلاع رسانی بیماران خدمتی دیگر به همشهریان عزیز: راه اندازی کیوسک الکترونیکی اطلاع رسانی بیماران
  • خدمتی دیگر به همشهریان عزیز: راه اندازی کیوسک الکترونیکی اطلاع رسانی بیماران خدمتی دیگر به همشهریان عزیز: راه اندازی کیوسک الکترونیکی اطلاع رسانی بیماران
  • خدمتی دیگر به همشهریان عزیز: راه اندازی کیوسک الکترونیکی اطلاع رسانی بیماران خدمتی دیگر به همشهریان عزیز: راه اندازی کیوسک الکترونیکی اطلاع رسانی بیماران
  • خدمتی دیگر به همشهریان عزیز: راه اندازی کیوسک الکترونیکی اطلاع رسانی بیماران خدمتی دیگر به همشهریان عزیز: راه اندازی کیوسک الکترونیکی اطلاع رسانی بیماران

     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، به منظور تکریم ارباب رجوعان وهمراهان بیماران، 2 دستگاه کیوسک الکترونیکی اطلاع رسانی در ورودی اصلی بخش ها و ورودی اتفاقات به همت مهندسین واحد IT بیمارستان و مديریت اجرايي معاونت درمان درامور فناوري اطلاعات بيمارستاني،  نصب وراه اندازی گردید.

با این خدمت الکترونیکی، ضمن خداحافظی با اطلاع رسانی سنتی ( کاغذی )، امکان دسترسی سریع ودقیق به محل بستری بیماران بصورت آنلاین فراهم گردید وقطعا سهم بسزایی در افزایش رضایتمندی همشهریان مراجعه کننده به بیمارستان ایفا خواهد نمود .