بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

 

عملکرد بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا در فروردین ماه 97 در یک نگاه

 

دکتر عبدالعلی پاکدامن، رئیس بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)فسا در راستای آگاهی بخشی واطلاع رسانی به همشهریان عزیز، درخصوص عملکرد بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسادر فروردین ماه 97 باارائه آماراعلام کرد .

بر این اساس  بخش اورژانس تحت نظر با 319.52درصد بالاترین ضریب اشغال تخت و بخش های آی سی یو، پست پارتوم و زایشگاه به ترتیب با 97.58، 95.16 و94.09 دارای بیشترین ضریب اشغال تخت می باشند .

سایر فعالیت بخش های مختلف بیمارستان درقالب نمودار به شرح ذیل می باشد :

 

nemoodare farvardin 97.jpg
eshghale takht farvardin 97.jpg
tedade bimaran farvardin 97.jpg
motevasete eghamat farvardin 97.jpg