بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • برگزاری اولین جلسه دوره آموزشی عوارض ناخواسته تزریق خون در بيمارستان حضرت ولیعصر(عج) برگزاری اولین جلسه دوره آموزشی عوارض ناخواسته تزریق خون در بيمارستان حضرت ولیعصر(عج)
  • برگزاری اولین جلسه دوره آموزشی عوارض ناخواسته تزریق خون در بيمارستان حضرت ولیعصر(عج) برگزاری اولین جلسه دوره آموزشی عوارض ناخواسته تزریق خون در بيمارستان حضرت ولیعصر(عج)
  • برگزاری اولین جلسه دوره آموزشی عوارض ناخواسته تزریق خون در بيمارستان حضرت ولیعصر(عج) برگزاری اولین جلسه دوره آموزشی عوارض ناخواسته تزریق خون در بيمارستان حضرت ولیعصر(عج)
  • برگزاری اولین جلسه دوره آموزشی عوارض ناخواسته تزریق خون در بيمارستان حضرت ولیعصر(عج) برگزاری اولین جلسه دوره آموزشی عوارض ناخواسته تزریق خون در بيمارستان حضرت ولیعصر(عج)
  • برگزاری اولین جلسه دوره آموزشی عوارض ناخواسته تزریق خون در بيمارستان حضرت ولیعصر(عج) برگزاری اولین جلسه دوره آموزشی عوارض ناخواسته تزریق خون در بيمارستان حضرت ولیعصر(عج)
  • برگزاری اولین جلسه دوره آموزشی عوارض ناخواسته تزریق خون در بيمارستان حضرت ولیعصر(عج) برگزاری اولین جلسه دوره آموزشی عوارض ناخواسته تزریق خون در بيمارستان حضرت ولیعصر(عج)

     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، اولین جلسه دوره آموزشی عوارض ناخواسته تزریق خون در تاریخ 97/3/5توسط دکتر توسلی رئيس اداره امور آزمايشگاههاي معاونت درمان و مسئول فني آزمايشگاه و بخش پاتولوژي بيمارستان حضرت ولیعصر(عج) برای کلیه پرسنل درمان در محل سالن همایش ها و کنفرانس های بیمارستان برگزار گردید .

گفتنی است در این دوره ضمن آموزش عوارض ناخواسته ناشی از تزریق خون و فراورده های خونی، بر تکمیل فرم های مربوط به این عوارض تاکید گردید .

خاطر نشان می گردد جلسه بعدی این دوره در تاریخ 97/3/10 برگزار خواهد شد .