بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • کارگاه آموزشی وقایع ناخواسته تهدیدکننده حیات در درمان ( Never Event )کارگاه آموزشی وقایع ناخواسته تهدیدکننده حیات در درمان ( Never Event )
  • کارگاه آموزشی وقایع ناخواسته تهدیدکننده حیات در درمان ( Never Event )کارگاه آموزشی وقایع ناخواسته تهدیدکننده حیات در درمان ( Never Event )
  • کارگاه آموزشی وقایع ناخواسته تهدیدکننده حیات در درمان ( Never Event )کارگاه آموزشی وقایع ناخواسته تهدیدکننده حیات در درمان ( Never Event )
  • کارگاه آموزشی وقایع ناخواسته تهدیدکننده حیات در درمان ( Never Event )کارگاه آموزشی وقایع ناخواسته تهدیدکننده حیات در درمان ( Never Event )
  • کارگاه آموزشی وقایع ناخواسته تهدیدکننده حیات در درمان ( Never Event )کارگاه آموزشی وقایع ناخواسته تهدیدکننده حیات در درمان ( Never Event )
  • کارگاه آموزشی وقایع ناخواسته تهدیدکننده حیات در درمان ( Never Event )کارگاه آموزشی وقایع ناخواسته تهدیدکننده حیات در درمان ( Never Event )

     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، کارگاه آموزشی وقایع ناخواسته تهدیدکننده حیات در درمان ( Never Event )  برای کادر درمان بیمارستان، سوپروایزرها و سرپرستاران بخش های مختلف بیمارستان توسط سرکار خانم آبادی كارشناس آموزش اداره مديريت خدمات پرستاري و مامايي معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار گردید.

انجام تحلیل علل ریشه ای (RCA) موارد حساس همچون مرگ مادران باردار و سايرموارد ٢٨ گانه ظرف مدت 72 ساعت را از بخش هاي مورد توجه اين کارگاه است که منجر به اصلاح فرايندهاي درماني خواهد شد.

هدف اصلی این کارگاه آموزشی، محقق نمودن بخشنامه اعلام وقایع ناخواسته تهدید کننده حیات بوده که مطابق با کمیته جهانی ثبت خطای درمانی در 28 مورد تببین و ابلاغ شده وبا هدف تقویت اقدامات نظارتی در وقایع ناخواسته درمانی در قالب ضوابط و فرآیندهای قانونی، شناسایی فراوانی وقایع ناخواسته در کشور برای برنامه ریزی جهت کاهش بروز خطاهای پزشکی، پیشگیری از بروز موارد 28 گانه وقایع ناخواسته درمان و رسیدن به هدف نهایی عدم بروز این موارد در ارائه خدمات تشخیصی و درمانی می باشد .

خاطر نشان می گردد جلسه بعدی این کارگاه در تاریخ 19 خرداد ماه 97 خواهد بود .