بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • راه اندازی میز خدمت مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فساراه اندازی میز خدمت مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • راه اندازی میز خدمت مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فساراه اندازی میز خدمت مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • راه اندازی میز خدمت مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فساراه اندازی میز خدمت مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • راه اندازی میز خدمت مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فساراه اندازی میز خدمت مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • راه اندازی میز خدمت مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فساراه اندازی میز خدمت مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • راه اندازی میز خدمت مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فساراه اندازی میز خدمت مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • راه اندازی میز خدمت مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فساراه اندازی میز خدمت مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا

     به استناد بند 2 ماده (18) و در اجرای ماده (17) تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان "حقوق شهروندی در نظام اداری" به شماره 1127128 مورخ 28‏‏/12‏‏/95 و به منظور ارائه خدمات به موقع، سریع و آسان به ارباب رجوع و همچنین ارتقاء رضایت مندی آنان از عملکرد مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، این مرکز اقدام به راه اندازی " میزخدمت حضوری " نمود.

بدین منظور دکتر پاکدامن ریاست بیمارستان و سایر اعضای تیم مدیریتی بیمارستان طی بازدیدی از محل، روند ارائه خدمت به همشهریان را بررسی نمودند .

گفتنی است پارامترهای ذیل در راه اندازی میزخدمت حضوری در این مرکز، در نظر گرفته شده است:

• تخصیص فضایی مناسب برای مراجعه ارباب رجوع با رعایت موارد مندرج در مصوبه "حقوق شهروندی در نظام اداری" به نحوی که ارباب رجوع  بتواند بدون نیاز به مراجعه و پیگیری از واحدهای مختلف دستگاه اجرایی و تنها از طریق میز مذکور، خدمت یا پاسخ مورد نیاز خود را دریافت نماید.

• ارائه خدمات در همه روزهای کاری و در طول ساعات اداری به طور پیوسته.

• سازماندهی تعدادی از کارکنان شایسته، ماهر، پاسخگو و آموزش دیده و مطلع نسبت به فرایندهای اداری مرتبط با ارائه خدمات، از میان کارکنان موجود برای انجام وظایف ذیل:

- ارایه اطلاعات و راهنمایی لازم به ارباب رجوع در ارتباط با فرایند دریافت خدمت. 

- پاسخ به درخواست ارباب رجوع بر اساس اطلاع رسانی دستگاه و اعلام زمان ارائه خدمت و اعلام نتیجه در زمان دریافت درخواست از ارباب رجوع.