بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • تشکیل جلسه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در بیمارستانتشکیل جلسه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در بیمارستان
  • تشکیل جلسه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در بیمارستانتشکیل جلسه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در بیمارستان
  • تشکیل جلسه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در بیمارستانتشکیل جلسه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در بیمارستان
  • تشکیل جلسه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در بیمارستانتشکیل جلسه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در بیمارستان
  • تشکیل جلسه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در بیمارستانتشکیل جلسه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در بیمارستان
  • تشکیل جلسه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در بیمارستانتشکیل جلسه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در بیمارستان

     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، جلسه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در دفتر ریاست با حضور مسئولین مربوطه تشکیل و بر برنامه ریزی و آمادگی پرسنل و فراهم بودن تجهیزات لازم در بحران و مانور قطع برق تاکید گردید .