بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

    عملکرد بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا در اردیبهشت ماه 97 در یک نگاه

 

 

دکتر عبدالعلی پاکدامن، رئیس بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)فسا در راستای آگاهی بخشی واطلاع رسانی به همشهریان عزیز، درخصوص عملکرد بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسادر اردیبهشت ماه 97 باارائه آماراعلام کرد .

 

  تعداد تخت تخت روز اشغالی درصد اشغال تخت متوسط اقامت تعداد بیمار بستری
داخلی 32 872 87.90% 4.95 174
اطفال 26 691 85.73% 2.83 253
زنان 30 656 70.54% 1.99 348
جراحی عمومی زنان 30 881 94.73% 1.39 639
جراحی مردان 30 823 88.49% 2.08 413
جراحی -داخلی 30 759 81.61% 2.99 258
ccu 11 229 67.16% 2.29 99
post CCU 25 468 60.39% 1.55 302
NICU 7 84 38.71% 8.40 13
ICU 8 244 98.39% 7.87 30
ICU جراحی قلب 6 109 58.60% 6.41 15
زایشگاه 12 385 103.49% 1.08 358
Post Partum 14 406 93.55% 1.94 213
نوزادان 10 127 40.97% 1.92 68
اورژانس بستری 30 713 76.67% 2.34 305
اورژانس تحت نظر 20 1833 295.65% 1.00 1829
اورژانس اطفال 20 373 60.16% 1.04 370
جمع کل 341 9653 91.32% 2.38 4128

 

بر این اساس  بخش اورژانس تحت نظر با 295.65درصد بالاترین ضریب اشغال تخت و بخش های زایشگاه ، آی سی یو، جراحی عمومی زنان دارای بیشترین ضریب اشغال تخت می باشند .

گفتنی است متوسط ضریب اشغال تخت بیمارستان در اردیبهشت ماه بالای 90 درصد بوده است .

از طرفی بخش اورژانس تحت نظر با 1829 نفر بالاترین تعداد بیمار بستری را به خود اختصاص داده است .