بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • برگزاری : جلسه خرداد ماه کمیته ترویج زایمان طبیعی وایمنی مادر و نوزاد+ جلسه Never Eventبرگزاری : جلسه خرداد ماه کمیته ترویج زایمان طبیعی وایمنی مادر و نوزاد+ جلسه Never Event
  • برگزاری : جلسه خرداد ماه کمیته ترویج زایمان طبیعی وایمنی مادر و نوزاد+ جلسه Never Eventبرگزاری : جلسه خرداد ماه کمیته ترویج زایمان طبیعی وایمنی مادر و نوزاد+ جلسه Never Event
  • برگزاری : جلسه خرداد ماه کمیته ترویج زایمان طبیعی وایمنی مادر و نوزاد+ جلسه Never Eventبرگزاری : جلسه خرداد ماه کمیته ترویج زایمان طبیعی وایمنی مادر و نوزاد+ جلسه Never Event
  • برگزاری : جلسه خرداد ماه کمیته ترویج زایمان طبیعی وایمنی مادر و نوزاد+ جلسه Never Eventبرگزاری : جلسه خرداد ماه کمیته ترویج زایمان طبیعی وایمنی مادر و نوزاد+ جلسه Never Event
  • برگزاری : جلسه خرداد ماه کمیته ترویج زایمان طبیعی وایمنی مادر و نوزاد+ جلسه Never Eventبرگزاری : جلسه خرداد ماه کمیته ترویج زایمان طبیعی وایمنی مادر و نوزاد+ جلسه Never Event
  • برگزاری : جلسه خرداد ماه کمیته ترویج زایمان طبیعی وایمنی مادر و نوزاد+ جلسه Never Eventبرگزاری : جلسه خرداد ماه کمیته ترویج زایمان طبیعی وایمنی مادر و نوزاد+ جلسه Never Event

      به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، جلسه خرداد ماه کمیته ترویج زایمان طبیعی وایمنی مادر و نوزاد به ریاست دکتر پاکدامن در دفتر ریاست بیمارستان و باحضور اعضای این کمیته تشکیل جلسه داد .

در این جلسه بر ایجاد شرایط لازم جهت حفظ ایمنی مادر و نوزاد تاکید گردید ومقرر گردید موارد کمبود مورد نظر ضمن اطلاع رسانی  دراسرع وقت رفع گردد.

همچنین جلسه Never Event با حضور کارشناسان معاونت درمان دانشگاه و بیمارستان منعقد و موارد مطروحه مورد نقد وبررسی قرار گرفت .