بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • سومین همایش پیاده روی کارکنان بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسا سومین همایش پیاده روی کارکنان بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسا
  • سومین همایش پیاده روی کارکنان بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسا سومین همایش پیاده روی کارکنان بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسا
  • سومین همایش پیاده روی کارکنان بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسا سومین همایش پیاده روی کارکنان بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسا
  • سومین همایش پیاده روی کارکنان بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسا سومین همایش پیاده روی کارکنان بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسا
  • سومین همایش پیاده روی کارکنان بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسا سومین همایش پیاده روی کارکنان بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسا
  • سومین همایش پیاده روی کارکنان بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسا سومین همایش پیاده روی کارکنان بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسا
  • سومین همایش پیاده روی کارکنان بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسا سومین همایش پیاده روی کارکنان بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسا
  • سومین همایش پیاده روی کارکنان بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسا سومین همایش پیاده روی کارکنان بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسا
  • سومین همایش پیاده روی کارکنان بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسا سومین همایش پیاده روی کارکنان بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسا

       به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، اولین همایش پیاده روی کارکنان بیمارستان پس از ماه مبارک رمضان برگزار گردید .

خاطر نشان می گردد دراین مراسم  آقای علیپور مدیربیمارستان و جمعی از مدیران و کارکنان بخش های درمانی، غیردرمانی  و پاراکلینیکی حضور داشتند.

اضافه می شود که  پایان بخش این برنامه مفرح ، صرف صبحانه بصورت گروهی بود .