بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • راند مدیریتی بخش های تصویربرداری وهمچنین پذیرش بیمارستانراند مدیریتی بخش های تصویربرداری وهمچنین پذیرش بیمارستان
  • راند مدیریتی بخش های تصویربرداری وهمچنین پذیرش بیمارستانراند مدیریتی بخش های تصویربرداری وهمچنین پذیرش بیمارستان
  • راند مدیریتی بخش های تصویربرداری وهمچنین پذیرش بیمارستانراند مدیریتی بخش های تصویربرداری وهمچنین پذیرش بیمارستان
  • راند مدیریتی بخش های تصویربرداری وهمچنین پذیرش بیمارستانراند مدیریتی بخش های تصویربرداری وهمچنین پذیرش بیمارستان
  • راند مدیریتی بخش های تصویربرداری وهمچنین پذیرش بیمارستانراند مدیریتی بخش های تصویربرداری وهمچنین پذیرش بیمارستان
  • راند مدیریتی بخش های تصویربرداری وهمچنین پذیرش بیمارستانراند مدیریتی بخش های تصویربرداری وهمچنین پذیرش بیمارستان
  • راند مدیریتی بخش های تصویربرداری وهمچنین پذیرش بیمارستانراند مدیریتی بخش های تصویربرداری وهمچنین پذیرش بیمارستان
  • راند مدیریتی بخش های تصویربرداری وهمچنین پذیرش بیمارستانراند مدیریتی بخش های تصویربرداری وهمچنین پذیرش بیمارستان

    به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، راند مدیریتی بخش های تصویربرداری و پذیرش بیمارستان در دفتر ریاست وباحضور مسئولین و پرسنل این بخش ها  و تیم مدیریتی بیمارستانف طی 2 جلسه جداگانه برگزار گردید .

درجلسه راند مدیریتی بخش  تصویربرداری، تاکید گردید که  بازسازی بخش تصویربرداری به منظورایمنی بیمار و کارکنان شاغل در این بخش بوده است .

همچنین خاطرنشان می گردد در جلسه راند مدیریتی پذیرش بیمارستان نیز بر تکریم ارباب رجوعان تاکید گردید .

گفتنی است در این جلسات، مسایل ومشکلات هر بخش توسط حضار مطرح ونسبت به حل و رفع آنها و اتخاذ راهکارهای مناسب بحث وتصمیم گیری گردید .