بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار بیمارستان تشکیل جلسه داد.کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار بیمارستان تشکیل جلسه داد.
  • کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار بیمارستان تشکیل جلسه داد.کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار بیمارستان تشکیل جلسه داد.
  • کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار بیمارستان تشکیل جلسه داد.کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار بیمارستان تشکیل جلسه داد.
  • کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار بیمارستان تشکیل جلسه داد.کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار بیمارستان تشکیل جلسه داد.
  • کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار بیمارستان تشکیل جلسه داد.کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار بیمارستان تشکیل جلسه داد.
  • کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار بیمارستان تشکیل جلسه داد.کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار بیمارستان تشکیل جلسه داد.
  • کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار بیمارستان تشکیل جلسه داد.کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار بیمارستان تشکیل جلسه داد.

      به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار به ریاست آقای علیپور وباحضور اعضای این کمیته در دفترریاست بیمارستان برگزار گردید .

اضافه می گردد نقد وبررسی مسایل ومشکلات مربوط به واحدهای لاندری، داروخانه و آشپزخانه عمده مباحث مطرح شده در این جلسه بود .