بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، کمیته تشویق وتنبیه بیمارستان به ریاست آقای علیپور، به منظور معرفی پرسنل نمونه و بررسی موارد احیانا تذکر وتنبیه تشکیل گردید .

در این جلسه کارکنان نمونه معرفی شده توسط مسئولین بخش های مختلف، همچنین نظرات و دیدگاه های مردمی در خصوص عملکرد پرسنل، مورد بررسی وارزیابی قرار گرفته و در خصوص پرسنل نمونه درمانی وغیردرمانی اردیبهشت ماه بیمارستان تصمیم گیری شد.