بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • تشکیل جلسه تیرماه کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا تشکیل جلسه تیرماه کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • تشکیل جلسه تیرماه کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا تشکیل جلسه تیرماه کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • تشکیل جلسه تیرماه کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا تشکیل جلسه تیرماه کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • تشکیل جلسه تیرماه کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا تشکیل جلسه تیرماه کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • تشکیل جلسه تیرماه کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا تشکیل جلسه تیرماه کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • تشکیل جلسه تیرماه کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا تشکیل جلسه تیرماه کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • تشکیل جلسه تیرماه کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا تشکیل جلسه تیرماه کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • تشکیل جلسه تیرماه کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا تشکیل جلسه تیرماه کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان به ریاست دکترپاکدامن واعضای این کمیته برگزار گردید .

در ابتدای این جلسه، مصوبات جلسه قبل قرائت و گزارشی از روند اجرایی شدن مصوبات و پیگیری های انجام شده در این خصوص ، توسط دبیر کمیته ارائه گردید و و حضار نیز به فراخور، درمورد مصوباتی که در حوزه کاری و عملکرد آنها بود توضیحاتی مطرح نمودند .

در ادامه مسایل ومواردی که بایستی توسط کمیته در خصوص آنها تصمیم گیری شود دردستورکار کمیته قرار گرفت که اهم مصوبات به شرح ذیل می باشد :

1- تاکید بر رعایت هرچه بیشتراخلاق و پوشش حرفه ای 

2- نصب آیین نامه پوشش حرفه ای در محل پانسیون های دانشجویی و اطلاع رسانی مناسب در این خصوص

3-تجهیز نمازخانه بیمارستان ( نظیر: نصب خوشبوکننده هوا، نصب پاشویه وحوضچه در محل وضوخانه، توشه نگهدارنده وسایل در محل وضوخانه وسرویس های بهداشتی و ...) به منظور استفاده هرچه بهتر افراد از محیط معنوی نمازخانه و اهتمام به امر نماز جماعت

4- تاکید بر انجام کار فرهنگی به منظورآشنانمودن هرچه بیشترکارکنان با مباحث حجاب وعفاف (بدین مظورمقرر گردید ضمن توزیع 150 عددکتابچه باهمین موضوع، نسبت به برگزاری مسابقه همراه با اهدای جوایز ارزنده اقدام گردد . )