بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر (عج)درتاریخ پنج شنبه97/05/25وشنبه 97/05/27کنفراس کروناویروس وانتروسیت برگزارگردید.

این جلسه باهماهنگی سوپروایزرآموزشی بیمارستان خانم بخشی زاده تشکیل شد،خانم دکترپورمنتصرمتخصص بیمارهای عفونی نکاتی دررابطه بانحوه شیوع،واکسیناسیون،پیشگیری ودرمان داروئی ارائه دادند.