بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) کنفراس آموزشی کاربادستگاه دی سی شوک درسه جلسه درتاریخ های چهارم وششم مردادماه واخرین جلسه درتاریخ 97/06/01باهماهنگی سویروایزرآموزشی بیمارستان توسط آقای نجفی برای پرسنل درمانی برگزارگردید.

دراین جلسه پرسنل بانحوه ی کاردستگاه بارویکرد:دفیبریلاتوروکاریوورژن اشناشدند.