بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر (عج)کنفراس آموزشی پایش همودینامیک در تاریخ 97/06/03باهماهنگی سوپروایزرآموزشی وتدریس آقای غلامعلی حیدری جهت پرسنل درمانی برگزارگردید.

دراین جلسه پایش پارامترهای همودینامیک غیرتهاجمی موردبحث قرارگرفت.