بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)کارگاه آموزشی مراقبت های تغذیه ای درنوزادان وشروع تغذیه وردیدی (TPN)درتاریخ 97/06/03توسط خانم دکترمیرزایی فوق تخصص نوازادان برای پرسنل بخش های NICU،نوزادان ،اورژانس اطفال ،زنان وزایمان برگزارگردید.