بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

هرصبح به امید روزی  پرتلاش برمی خیزی وگام درمسیرخدمت رسانی وتلاش می نهی ،توخوب میدانی که چه گره های بزرگی ازمشکلات مردم بادست وقلم توبازمی شود.ثانیه ها،دقیقه می شوندودقیقه ها،ساعت ،تا آن هنگام که صدای اذان تورابه خودمی آورد،اصلا متوجه نمی شوی که چگونه گذشت .مهیای نمازمی شوی باقلبی آرام وخرسندازیاری رساندن به هموطنت.بدان دعای خیراوپشتوانه توست ،ای کارمند.

گفته جان پروراست ،پیام هرکارمند

زهرچه والاتراست مقام هرکارمند

صرف کندعمرخود،درره خدمت به خلق

دانش وعلم وهنر،پیام هرکارمند

 

 

 

روزتان مبارک 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر (عج)