بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • تقدیرازپزشکان محترم بخش NICUتقدیرازپزشکان محترم بخش NICU
  • تقدیرازپزشکان محترم بخش NICUتقدیرازپزشکان محترم بخش NICU
  • تقدیرازپزشکان محترم بخش NICUتقدیرازپزشکان محترم بخش NICU

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر (عج):درمراسمی که به مناسبت روزپزشک توسط پرسنل محترم بخش NICUتدارک دیده شده بود،باحضورریاست محترم بیمارستان جناب آقای دکترپاکدامن ازپزشکان محترم گروه نوزادان واطفال تقدیروتشکر به عمل ُآمد.