بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

پنجم شهریورماه به مناسبت سالروزتولدمحمدزکریای رازی فیلسوف ودانشمندبزرگ ایرانی،روزدارو سازی درایران نام گذاری شده است .آثارکم نظیری چون الحاوی وطب المنصوری که درقرون متمادی به عنوان مرجع آموزش پزشکان ودانشمندان درسراسرجهان معتبرترین کنب مورد استنادبوده اند،خودیادگاردوران رشد وشکوفایی علم وپژوهش درگهواره تمدن ایرانی اسلامی هستند.

زکریای رازی :(انسانی که هدفش خدمت به خداست ،ممکن است انسان خوبی باشد،اماانسانی که هدفش خدمت به انسان باشد ،حتما انسان خوبی است ).

 

 

 این روزرابه تمامی پزشکان داروساز تبریک می گوییم.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       روابط عمومی بیمارستان ولی عصر(عج)