بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج):درتاریخ پنجم وششم شهریورماه باحضور مدیرمحترم بیمارستان  جناب آقای علیپور،مترون ومسئول بهبودکیفیت جلسه  بررسی نیروهای انسانی دربخش های درمانی برگزارگرددید.

دراین جلسه تعدادوچیدمان نیروها موردبررسی قرارگرفت ومقررگردیددرصورت امکان تعدیل نیرو صورت گیرد.