بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

غدیرخم ناحیه ای میان مکه ومدینه است ،که حضرت محمد(ص)در18ذی الحجه سال 10هجری قمری علی بن ابیطالب را((ولی))مومنان اعلام کرد،سالروزاین واقعه میان شیعیان به عید غدیر شهرت دارد.

درعیدغدیرخم بسی مسرورم 

ازنورجمال مرتضی مسرورم 

امید که درحشر به ذکر صلوات 

باحب علی خدا کند محشورم 

عیدسعید غدیرخم برتمامی کارکنان زحمتکش بیمارستان ودانشگاه علوم پزشکی مبارکباد.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)