بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

امام موسی بن جعفر (ع)در20ذی الحجه متولدگردید.شبها درحال سجودوقیام سپری می کردوروزها راباصدقه وروزه می گذارنیدوبه خاطر شدت حلم وگذشتی که نسبت به جسارت کنندگان به خودداشت کاظم خوانده می شد،به خاطرکثرت عباداتش عبدالصالح نام گرفت ودرعراق به باب الحوائج الی اله مشهوراست .چراکسانی که بوسیله اوبه خدای توانا متوسل می شوند،ازتوسل خودنتیجه می گیرند.

مژده ای دل که شب میلادکاظم آمده 

فاطمه بردیدن موسی بن جعفرآمده 

کاظمین امشب چراغان ازوجودکاظم است 

خانه صادق چراغان ازحضورکاظم است 

 

 

ولادت امام موسی کاظم مبارک باد.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)