بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج):کنفراس آموزشی ایمنی وسلامت شغلی توسط سرکارخانم راضیه آبادی باپیگیری سوپروایزرآموزشی درتاریخ 97/06/10برای پرسنل درمانی وغیردرمانی برگزارگردید.

اهم موضوعات مطرح شده دراین جلسه :بهداشت فردی ،نکات مرتبطایمنی وارگونومی وکنترل عفونت بود.