بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج):کارگاه آموزش شروع تغذیه باشیرمادرتاریخ 97/06/10جهت پرسنل بخشهای (زایشگاه ،زنان وزایمان،اطفال ونوزادان،اورژانس اطفال وNICU)برگزارگردید.

ابتداسرکارخانم دکترکوکبی متخصص زنان (مدیرگروه بخش زنان)دررابطه بااهمیت تماس پوستی مادرونوزادوشروع تغذیه باشیرمادردرساعات وروزهای اول صحبت نمودند.سپس سرکارخانم عسکریان مامای مسئول آموزش شیردهی بیمارستان دررابطه بامراقبت وآموزشهای موردنیازتوضیحاتی ارائه دادندوبه سوالات افرادشرکت کننده درکارگاه پاسخ دادند.