بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • آزمون توجیهی پرسنل جدیدالورودآزمون توجیهی پرسنل جدیدالورود
  • آزمون توجیهی پرسنل جدیدالورودآزمون توجیهی پرسنل جدیدالورود
  • آزمون توجیهی پرسنل جدیدالورودآزمون توجیهی پرسنل جدیدالورود

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج):آزمون توجیهی پرسنل جدیدالورودتوسط خانمها بخشی زاده (آموزش)،جرجانی(کنترل عفونت) ،آوند(اعتباربخشی )ازپرسنل جدیدالورود طرحی وکاردانشجویی  آزمون گرفته شد.

مباحث  آزمون توجیهی  شامل:آموزش شغلی (متناسب بارشته فرد)،کنترل عفونت واعتباربخشی می باشد.

لازم به ذکراست که قبولی دراین آزمون برای شروع به کاردربیمارستان الزامی می باشد.