بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

السلام علیک یااباعبدالله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علکیم منی جمیعاسلام الله ابدامابقیت وبقی اللیل والنهارولاجعله الله اخرالعهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولادالحسین وعلی اصحاب الحسین 

محرم ماه ایثاروازجان گذشتگی است !ماه عشق وشوروفریاداست!ماه آ میختن باخون وآمیختن عشق است .محرم ماه قیام وپیام است که دل های شیدای نیکان ومشتاقان رابه سوی  مرادومحبوبشان معطوف می سازد.

محرم می آیدتاآوای فداکاری ومقاومت دربرابر بیداد رادرجهان هستی طنین افکندوطلسم استکبارواستبدادرادرهم شکندوبه افسون ناامیدی دربرابرزورگویان وقدرت طلبان به ظاهرغالب ،خاتمه دهد.

حال وهوای این ایام عاشقان اباعبدالله رابی تاب کرده ودرلبیک به ندای <<هل من ناصر بنصرنی >>به سوگ وماتم می نشینند،بغض هاگلوی محبین حضرتش رامی فشارندوقلوبشان تنگ ونالان شده واین نواشنیده می شود:

                                                     بازاین چه شورش است که درخلق عالم است                                     بازاین چه نوحه وچه عزاوچه ماتم است  

 

بدنیوسیله فرارسیدن ماه محرم وایام سوگواری سروروسالارشهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)وعلمداررشیدش حضرت ابالفضل العباس (ع)ویاران باوفایش رابه حضرت ولی عصر(عج)وشیعیان آن حضرت تسلیت عرض می نماییم .

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)